Direkt till innehållet

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossningsvården i Halland

Nio av tio kvinnor i Halland är trygga med sin förlossningsvård. Det visar SKR:s Graviditetsenkät där över 5 000 kvinnor har delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården i Halland.

Nio av tio kvinnor i Halland skulle rekommendera sin mödrahälsovård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. På frågan om man skulle rekommendera någon annan att föda barn på samma förlossningsavdelning svarar 96 % av kvinnorna ja. Det visar 2023 års Graviditetsenkät, som drygt 51 000 kvinnor i landet har svarat på.

– Graviditetsenkätens resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten. Att Graviditetsenkäten bekräftar ett antal utvecklingsområdena visar också att de satsningar vi har påbörjat i regionen är rätt prioriterade. Det ger energi att fortsätta arbetet, säger Katarina Sibelius, verksamhetschef kvinnohälsovården Region Halland.

Utöver frågor om patienternas upplevelse av vården ställer Graviditetsenkäten en rad frågor om kvinnornas hälsa och om besvär eller smärtor i underlivet och inom dessa delar ser vi, både i Halland och i riket i övrigt, att det finns förbättringsområden. Till exempel anser var fjärde kvinna som upplevt fysiska besvär efter förlossning att de inte vet var de ska vända sig för att söka vård. Drygt två av tio kvinnor upplever att de inte fått stöd vid amningsbesvär.

– Graviditetsenkätens hälsorelaterade frågor är ett mycket viktigt kunskapsunderlag för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete inom förlossningsvården och eftervården. Det ger oss en djupare förståelse för omfattningen av besvären, utifrån kvinnornas perspektiv, säger Åsa Johansson, verksamhetschef Kvinnokliniken, Region Halland.

Region Hallands resultat ligger i linje med hur det ser ut i övriga delar av landet. Det är även generellt mycket små skillnader i resultaten mellan kvinnor med olika utbildningsnivåer eller härkomstland.


Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård för kvinnor som är trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av överenskommelsen mellan SKR och staten för en för förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. Mer information om resultaten från Graviditetsenkäten finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats (SKR).

 

Publicerad: 2024-06-24

Senast ändrad: