Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 10 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Uppdaterad tabell med värde Smitta kopplat till sökord Anmälan enligt lag

När dokumentation görs i patientens journal om att en smittskyddsanmälan är gjord ska detta ske under sökord Anmälan enl lag där tabellvärde Smitta nu läggs till.
För att lösa detta tillägg för de yrkeskategorier som är i behov av det, kan det innebära att också andra kategorier på kliniken får tillgång till värdet men det är ämnat för dem som har behov av att dokumentera kring den smittskyddsanmälan som är gjord.
Sökord Smittskyddsanmälan inaktiveras samtidigt som värde Smitta läggs till för Anmälan enligt lag. Arbetet utförs löpande under november och december.

Tänk på att sökordets användning inte får utesluta registrering av KVÅ-kod GD001 Anmälan enligt lag. Detta gäller vid registrerade besök dit en KVÅ-åtgärd kan knytas.

För mer information kontakta Elin Käll.

Ny mall i Medspeech

Under november månad kommer mall “Rondant” läggas till i dikteringssystem Medspeech. Önskemålet har framkommit från några kliniker med slutenvård på Hallands sjukhus men mallen är tillgänglig för alla och är förstås fri att använda för fler om behov finns på kliniken.

För mer information kontakta Elin Käll.

ICD-10 koder som inte visas i JVN

I linje med att vara följsam till de sökord som ej visas på ”Journalen 1177.se” har beslut tagits att följande ICD-10 koder ej heller ska visas på ”Journalen 1177.se”. VAS-förvaltningen har i och med detta beslut verkställt nödvändiga åtgärder i VAS så att dessa koder ej nu längre visas.

  • T74.0 Effekter av försummelse och vanvård
  • T74.1 Fysiskt misshandel
  • T74.2 Sexuellt övergrepp
  • T74.3 Psykiskt misshandel
  • T74.8 Andra misshandelssyndrom
  • T74.9 Misshandelssyndrom, ospecificerat
  • Z04.4 Undersökning och observation efter uppgiven våldtäkt, uppgivet sexuellt ofredande
  • Yttre orsakskoderna Y05, Y06, Y07.

För mer information kontakta Irene Eriksson.

 

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2020-11-18

Senast ändrad: