Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 7 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

 

 • ID- kontroll
  Enligt författning är vården skyldig att kontrollera patients identitet och också dokumentera detta. Det finns historiskt avvikelser och händelser där vård givits till ”fel” patient pga brister i identitetskontroll och där utredning/händelseanalys ej har kunnat påvisa i journalen om ID-kontroll har utförts eller ej.
  Efter förankringsdiskussioner och samråd med bland andra chefläkarna på respektive förvaltningar kommer sökordet ”ID-kontroll” läggas upp i alla journaltyper i VAS så att man strukturerat kan ange om och på vilket sätt ID-kontroll har utförts. Sökordet kommer generellt INTE att vara ”tvingande”. Verksamhetschef kan besluta om det på hens klinik/verksamhet ska finnas journaltyper där sökordet ”ID-kontroll” ska vara tvingande genom att beställa detta till IT-servicedesk. Införandet av sökordet ”ID-kontroll” med tabellvärden kommer att påbörjas efter årsskiftet.
  Kontaktpersoner Elin Kall, Ingela Larsson
 • Referensgrupp Journal har påbörjat ett arbete med att samla ihop alla rutiner som rör dokumentation till ett dokument likt rutin Vårdkontakter – registrering.  Vid behov av nya lokala rutiner ska kontakt tas med någon representant från referensgrupp journal.
  Kontaktpersoner Elin Kall, Ingela Larsson
 • För att hinna förändra lokala arbetssätt utifrån rutin VAS- dokumentation administration kommer journaltyp Adm att inaktiveras under början 2020 och inte 9/12 2019 som tidigare planerat.
  Kontaktpersoner Elin Kall, Ingela Larsson
 • Rutin VAS – Återbud och uteblivet besök har fått några tillägg och förtydliganden. Tänk på att ta del av den uppdaterade rutinen för att säkerställa att kliniken har förutsättningar att följa den vad gäller anteckningstyper tex.
  Kontaktpersoner Elin Kall, Ingela Larsson
 • Tabellvärde ”Missbruk” kommer att läggas in som listvärde under sökordet ”Anmälan enligt lag”

 

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här

 

 

 

Publicerad: 2019-12-09

Senast ändrad: