Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 8 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

SIP-Samordnad individuell planering, Gemensam dokumentation och registrering – Rutin uppdaterad

Nu finns en ny uppdaterad rutin för ”SIP – Samordnad individuell vårdplan – Gemensam dokumentation och registrering”, där ett förtydligande har gjorts hur registrering ska ske för den HOSP (Hälso- och sjukvårdspersonal) som medverkat vid en SIP.

För mer information kontakta Irene Eriksson och Britt-Inger Pettersson.

 

Narkosbedömning- dokumentation ska ske på patientens hemmahörande klinik

Narkosbedömningsbesök inför inskrivning/operation ska alltid dokumenteras i den klinikjournal där patienten följs för den diagnos som föranlett bedömningen, d v s dokumentationen ska inte ske i Anestesijournalen.

Anteckningstyp “Bedömningsanteckning” kommer läggas upp på de (för rutinen relevanta) kliniker som inte haft denna sedan tidigare.

I Halmstad och Varberg finns ingen journal för anestesi upplagt men i Kungsbacka finns det en sådan, men den ska endast användas av Anestesiläkare när det gäller Port a Cath.

Ny rutin skapad “Narkosbedömning – registrering och dokumentation”.

För mer information kontakta Irene Eriksson och Britt-Inger Pettersson.

Region Hallands rutin Vårdkontakter – registrering.

 

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2020-09-10

Senast ändrad: