Direkt till innehållet

Inloggning på 1177.se kompletteras med Freja eID+ den 10/12

Möjligheten att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenord och engångskod tas bort den 10 december. Samtidigt införs en ny inloggningsmetod som kompletterar inloggning med BankID: Freja eID+

Idag kan invånaren välja mellan att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med e-legitimation (Mobilt BankID eller BankID) eller lösenord och engångskod via sms för att kontakta mottagningar inom hälso- och sjukvård och folktandvård. Den 10/12 tas inloggningen med engångskod med sms bort. Ny inloggningsmetod införs samtidigt som kompletterar inloggning med BankID.

Med dagens säkerhetskrav är det inte en tillräckligt säker inloggningsmetod att logga in med lösenord och engångskod via sms för att komma åt personuppgifter. Datainspektionen granskar löpande tjänster och har i ett liknande fall kommit fram till att denna typ av inloggningsmetod inte räcker längre. Mot bakgrund av detta har Inera beslutat att inte längre erbjuda denna inloggningsmetod. Denna förändring sker den 10 december (inte 3 december som tidigare informerats om). Samtidigt kompletteras inloggningen med ett alternativ till Mobilt BankID och BankID. Den nya inloggningsmetoden anses lika säker som BankID och heter Freja eID+.

De invånare som idag loggar in med lösenord och SMS behöver istället skaffa Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller annan e-legitimation, som Freja eID+. Det innebär att den person ärendet gäller också är den person som loggar in men om personen sedan behöver stöd kan hen sedan genomföra ärendet tillsammans med till exempel sin förälder.

Läs mer om Freja eID+ på webbplatsen för Freja

Frågor och svar om förändrad inloggning på 1177.se

Support
För frågor om inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster för vårdpersonal: e-tjanster@1177.se eller tfn 0771-25 10 10

För övriga frågor från vård och folktandvård kontakta Objekt e-hälsa inom systemförvaltningen genom att lägga ett ärende i Servicedesk.

Invånare:
För frågor från invånare guida till nationell invånarsupport tfn 0770-72 00 00, öppet alla dagar 6-22, eller digitalt på www.1177.se/Halland/e-tjanster-support

Publicerad: 2019-12-02

Senast ändrad: