Direkt till innehållet

Läsläge Journalia AK från den 18 januari kl 17.15

Inför övergången till AKnet sätt Journalia AK i läsläge kl 17.15 den 18 januari.

Information till AK-mottagningarna i samband med driftstopp

AK-mottagningarna rekommenderas skriva ut kommande veckas (19/1-26/1) patienter som planeras för provtagning samt bevakningslistor.

Under driftstoppet används reservrutin, eventuellt inkomna provsvar bevakas i VAS och dosering registreras på Waranlista.

Observera! Vid ny dosering 19/1 ska denna information även registreras som en journalanteckning i VAS. Denna information är annars inte tillgänglig för användare med läsbehörighet i händelse av att patient söker akutvård.

Rutin: Journalia AK – Reservrutin

Vid behov av att använda reservrutin nås Waranlista i pappersformat här.

Användarmanual finns tillgänglig i AKnet och guider finns tillgängliga på sidan AKnet här på Vårdgivarwebben.

Information till alla ordinatörer/läkare i samband med driftstopp

För användare med läsbehörighet kan åtkomst till Journalia AK ske även efter att läsläge aktiverats för kontroll av aktuell Warandosering.

Observera! Kontrollera även journalanteckning i VAS för doseringsinformation som eventuellt kan ha registrerats 19/1.

Från och med kl 08.00 den 22 januari kommer AKnet att vara i drift. Både registrering och kontroll av patients Warandosering hanteras därefter i AKnet.

För att logga in klicka på genvägen för AKnet som finns på skrivbordet. Det går också att söka AKnet bland program eller ange adressen: aknet.regionhalland.se i webbläsaren.

Mer information om inloggning samt hur man går till väga för att kontrollera aktuell Warandosering finns i följande guider som du hittar under rubriken Manualer och guider på sidan AKnet:

Kontrollera Warandosering – AKnet (se rubriken Manualer och guider)

Kontrollera Warandosering vid inskrivning i slutenvården – AKnet (se rubriken Manualer och guider)

Översikt doseringssida – Aknet (se rubriken Manualer och guider)

Utbildning bör göras av alla användare som har behörighet till systemet, utbildningen finns i Kompetensportalen:

Grundutbildning AKnet i Kompetensportalen. Exerna användare går in via den här länken och söker på AKnet.

Vid problem med inloggning eller behörighet kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00 eller registrera ett ärende till Servicedesk.

/Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster, Digitalisering av hälso- och sjukvård (ITD) Regionkontoret

Publicerad: 2024-01-12

Senast ändrad: