Direkt till innehållet

Produktionssättning av AKnet flyttas fram

Produktionssättning av det nya doseringsstödet för Warfarin, AKnet, skjuts fram till början på 2024. Mer exakt datum kommer längre fram.

Anledningen till framflyttning av driftsättning är att vissa funktioner ej är på plats i systemet vilket gör att patientsäkerhetsrisken ökar.

Arbete med en säker driftsättning pågår.

Tillsvidare används Journalia AK som doseringsstöd för Warfarin.

Behörigheter till Journalia AK för nya medarbetare får fortsatt beställas via ServiceDesk. Virgam ska användas för de som är anslutna till behörighetssystemet.

/Avdelningen för Läkemedels- och Journaltjänster

Publicerad: 2023-11-09

Senast ändrad: