Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 4 – 2020

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

 

Ny orsakskod för enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin
I bokningsunderlag för besöks- eller väntelista i VAS har orsakskoderna utökats med en ny kod, Särskilt orsakad väntan, som förkortas med S.
Koden Särskild orsakad väntan, (S) anger att det finns särskilda skäl till att patienten inte kan ta en tid som erbjudits inom barn- och ungdomspsykiatrins vårdgarantin som är 30 dagar.
OBS! Den nya koden (S) är endast avsedd att användas av enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

För mer information, kontakta Carina Werner (carina.werner@regionhalland.se)

 

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.

Här finner du mer information om hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2020-04-02

Senast ändrad: