Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Vårdkontaktregistrering uppdaterad

Dokumentet är uppdaterat enligt nya regler för 2019:

  • Besök som ej genomförs
  • Förtydligande av akut/planerad inskrivning.
  • Förtydligande av dagsjukvård.
  • Uppdatering av  triagering.
  • Uppdatering när det är ett hänvisningsbesök.
  • Förtydligande av flyttning mellan olika kliniker.
  • Tillägg under diagnos och åtgärdsregistrering att med anledning av väntetidsupplysningen ska även närsjukvården sätta diagnos.

Se länk Vårdkontakter- registrering
För mer information kontakta Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se irene.eriksson@regionhalland.se

Omprövat beslut – Nya anteckningstyper för Distanskontakter

Efter dialog med flera verksamheter kring vikten av att tydliggöra i klinikens journalöversikt att patientens besök varit en distanskontakt skapas tre nya anteckningstyper.

  • DiTf – Distanskontakt via telefon
  • DiVi – Distanskontakt via videolänk
  • DiSk – Skriftlig distanskontakt

Detta innebär att beslutet om att använda anteckningstypen som hade valts om patienten varit fysisk på mottagningen för besöket, inte längre gäller. Använd någon av ovanstående anteckningstyper om besöket är bokat som en distanskontakt.

Observera, att det gäller besök bokade som distanskontakter och inte sedvanliga telefonkontakter.

Ärende läggs till Servicedesk.

För mer information kontakta elin.kall@regionhalland.se

Utebliven distanskontakt

Då patient uteblir från ett digitalt vårdmöte, d v s en distanskontakt, gäller samma regler som vid uteblivet fysiskt besök att patient får betala en patientavgift eftersom det fysiska besöket är ersatt med en distanskontakt. Vid bokning av distanskontakt ska kallelsemall för distanskontakt användas. Saknas kallelsemallen får ärende läggas till Servicedesk. För mer information kontakta Maria.Wilhelmsson@regionhalland.se eller Britt-Inger.Pettersson@regionhalland.se.

Sökord Operationsberättelse

Journaltyp Opbe ska användas för dokumentation vid alla ingrepp som sker på mottagning dvs organiserad operation på mottagning exempelvis skopier och borttag av hudförändring. Sökord ID-kontroll, Aktuellt, Planering och Bedömning kommer att läggas till i journaltypen under februari. Gäller inte Närsjukvården.

För mer information kontakta Ingela.L.larsson@regionhalland.se

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här: Hälsoinformatikgruppen

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här Gemensam journalstruktur.

Publicerad: 2019-02-08

Senast ändrad: