Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 3 – 2019

Inom ramen för Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur” har följande beslut/aktiviteter tagits/genomförts:

Sökord Identitetskontroll med tabellvärden

Sökord Identitetskontroll läggs till i merparten av våra journaltyper under maj månad.

Sökordet läggs upp med tabellvärde enligt följande:

 • Ej utförd (= Ej kontrollerad)
 • Ej visad (= Patienten har inte kunnat eller velat visa legitimation)
 • Svenskt körkort
 • Pass
 • Identitetskort
 • Bank-ID
 • Känd
 • Styrkt av annan

I de flesta journaltyper kommer sökordet vara tvingande. I sökordskolumnen markeras detta med ett O. Detta innebär att journalanteckningen inte går att signera utan att sökordet är använt och att ett värde finns angivet.

För mer information gällande ID-kontroll, se rutin ID-kontroll patient

För mer info kontakta elin.kall@regionhalland.se

Inaktivering av anteckningstyper med låg användningsfrekvens

Anteckningstyper använda mindre än 50 ggr/ 2 år inaktiveras from tisdag den 23 april.

Sökord Anmälan enligt lag med tabellvärde

Sökordet Anmälan enligt lag används för att dokumentera att anmälan är gjord och läggs upp i merparten av våra journaltyper under maj månad. Det finns två rutiner som styr när sökordet ska användas; Orosanmälan till socialtjänsten – barn samt Vapeninnehav och medicinsk bedömning. Det finns också styrt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m – 1 kap 8§ om läkares anmälningsskyldighet.

Sökordet Anmälan enligt lag läggs upp med tabellvärde i journaltyper där läkare dokumenterar enligt följande:

 • Minderårig
 • Vapen
 • KörkortSökordet Anmälan enligt lag läggs upp med tabellvärde i journaltyper där övriga yrkeskategorier dokumenterar enligt följande:
 • MinderårigDet finns också specifika sökord Minderåriga barn, Vapeninnehav och Körkort vilka ska användas i de fall dokumentation behöver göras som inte berör anmälan enligt lag.

För mer information kontakta Elin Käll elin.kall@regionhalland.se eller Ingela Larsson ingela.l.larsson@regionhalland.se

 

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”, läs här

 

 

 

Publicerad: 2019-04-09

Senast ändrad: