Direkt till innehållet

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu finns en utbildning i strukturerad journalföring riktad till dig som arbetar med dokumentation och journalföring i något eller några av våra vårdsystem. Utbildningen är på 20 min och finns förinspelad i kompetensportalen, så du kan ta del av den när du vill!

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som journalför och tar del av journalinformation, både till dig som jobbar inom Region Hallands verksamheter och till dig som jobbar för en privat vårdgivare i Halland.

Här hittar du utbildningen

Vad omfattar utbildningen?

Utbildningen i strukturerad journalföring är en grundläggande utbildning i hur du kan arbeta ännu mer strukturerat med vårdinformation i våra journalsystem. Den tar till exempel upp hur du kan arbeta med mallar och sökord på bästa sätt, rutiner och riktlinjer och hur journalstrukturen hänger samman med vårdprocesser och flöden.

 Varför är denna utbildning viktig?

Det finns stora fördelar med att vi som region arbetar mer strukturerat i våra journalsystem. Om vår journaldata är rätt strukturerad blir den bättre sökbar och användbar, vilket i sin tur innebär ökad säkerhet för patienterna och mindre strul för vårdens medarbetare.  Det ger oss också större möjligheter att använda insamlad data för forskning och utveckling och bättre förutsättningar att olika stödsystem ska kunna ”prata” med varandra och fungera väl tillsammans.

Publicerad: 2023-09-20

Senast ändrad: