Direkt till innehållet

Ny information om sökordet Identitetskontroll i VAS

I Hälsoinformatiknytt nr 3 informerades om att ett obligatoriskt och tvingande sökord ”ID-kontroll” med tabellvärde (valbara alternativ i lista) skulle införas i ett antal VAS-journaltyper i Region Halland. Bakgrunden är att information som finns i en journal är korrekt och tillhör rätt patient. Kontroll och dokumentation av patientens identitet är författningsreglerat. Det finns ett reellt problem med avvikelser kopplat till förväxling av patienter pga. att det brustit i kontrollen av patientens identitet. Även om det inte alltid går att styrka identiteten blir det ändå tydligt i journalen om detta faktum framgår för den anteckningen genom att valet ”ej utförd” i listan för sökordet ”Identitetskontroll” väljs.

Efter många reaktioner från verksamheten där detta sökord har börjat införas framgår att informationen inte fullt ut nått alla och att den inte varit tillräcklig komplett och förankrad. Vi beklagar detta och kommer att se över kommunikationsaktiviteterna kring och kommer att ta fram åtgärder med ambition att i såväl i detta specifika ärende som för framtida beslutade ärende förbättra kommunikation och förankring.

Omtag och diskussion med linjen och verksamheten kommer att ske för att ta ställning till om och vilka anteckningar som sökordet Identitetskontroll kommer att vara tvingande i eller ej.

Fram tills sådant beslut är taget och kommunicerats ut har införandet av sökordet stoppats och den ”Tvingande funktionen” för sökordet Identitetskontroll har inaktiverats.

Göran Lindh, Strateg Hälsoinformatik, Objektägare VAS

Publicerad: 2019-05-09

Senast ändrad: