Direkt till innehållet

Information om Waran-dosering kan inte nås under driftstopp – Journalia AK

Den 22 november mellan kl. 17.15–19.00 kommer Journalia AK att uppgraderas, vilket innebär att systemet inte är tillgängligt under denna tid och information om patienters Waran-dosering kan inte nås.

För patienter som inkommer till sjukhuset och som behandlas med Waran där doseringsinformation behöver läsas i Journalia AK under driftstoppet rekommenderas följande:
Waran ordineras i NCS Läkemedelsmodul utan dosering och sätts direkt ut med kontroll för att sedan kunna korrigeras när Journalia AK åter är i drift och doseringsinformationen för Waran åter är tillgänglig.

För hjälp se följande guide: Waran-ordination vid inskrivning till slutenvård – NCS

 

Den nya versionen av Journalia AK innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingar samt flertalet felrättningar. Mer information om innehållet se Leveransbesked Journalia AK Q4 2021.

Publicerad: 2021-11-16

Senast ändrad: