Direkt till innehållet

Medspeech – Uppdaterad information kring problem att se vissa diktat

​20 maj kl. 16:12

Vi fortsätter arbetet med att identifiera och uppdatera datorer med den gamla versionen av Medspeech som därmed kan orsaka felaktiga diktat.

Parallellt med det pågår rättning i Medspeech. En ny version som som kommer att lösa det aktuella problemet planeras preliminärt att driftsättas  under vecka 22.

Vi bedömer att de allra flesta diktat skapas utan fel och därmed syns i diktatlistan. Fram till den rättade versionen är i drift rekommenderar vi dock att ni säkerställer att diktat inte missas genom att även söka i diktatlistan helt utan filtrering. Då kommer även diktat med fel att visas.

Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk

 

20 maj kl. 11:40

Information gällande problem med att se vissa diktat i Medspeech.

Felsökning har visat att problemet är kopplat till en gammal version av Medspeech som finns på ett antal datorer. För att åtgärda problemet och förhindra att fler diktat med det aktuella problemet skapas har vi därför skickat ut den senaste version till alla datorer vi hittat som har versionen som orsakar problem.

För att säkra att installationen kan ske ber vi därför alla som har version 3.8.4.1630 att logga ut från sin dator under 10 minuter så snart det är möjligt. Observera att datorn inte ska stängas av.

Versionen som orsakar problem är 3.8.4.1630

Medspeech 3.8.4.1630.png

Publicerad: 2022-05-20

Senast ändrad: