Direkt till innehållet

Nationella diabetesregistret (NDR) – stängt på grund av tekniskt underhåll 13-17 november

På grund av det försämrade säkerhetsläget kommer Registercentrum Västra Götaland att fysiskt flytta alla servrar till ett datacenter i Västra Götalandsregionens regi.

Arbetet pågår mellan 13 – 17 november och under den perioden är NDR och övriga tjänster som Registercentrum Västra Götaland tillhandahåller stängda. NDR kommer att öppnas upp igen så snart arbetet är klart.

Vad innebär det här?

Det kommer inte vara möjligt att registrera på NDR:s webbsida eller att skicka in data till NDR:s webbservice så länge arbetet pågår.

Förberedelser

Informera era kollegor om att NDR ligger nere för serviceunderhåll under perioden 13 – 17 november. Planera för efterregistreringar. Den 20 november är NDR åter öppet för att ta emot registreringar via sin webbservice.

Vid frågor, välkommen att mejla ndrinfo@registercentrum.se

Registreringar i VAS

För registreringar gjorda i VAS innebär det att man kan sända signerade registreringar i efterhand från GE42.

Manual VAS diabetesregistring till NDR

 

 

Publicerad: 2023-11-01

Senast ändrad: