Direkt till innehållet

Webcert – förändringar vid signering av intyg från och med 30 maj

Den 30 maj klockan 07.45 aktiveras en ny underskriftstjänst i Webcert. Inget driftstopp krävs, Webcert är tillgängligt under tiden för aktivering.

Den nya underskriftstjänsten har tagits fram av Inera med huvudsyfte att möjliggöra underskrift i andra webbläsare än Internet Explorer. Aktiveringen av den nya tjänsten innebär förändringar i underskriftsflödet och nya dialogrutor, se bifogad fil för detaljerad beskrivning.

En viktig förändring att observera är att signering/underskrift i den nya underskriftstjänsten ska ske med legitimeringskod (PIN1) istället för som tidigare med signeringskod (PIN2)

Ny underskriftstjänst i Webcert (manual)

Vid frågor eller problem kontakta Servicedesk via ärende eller tfn 010-476 19 00.

Publicerad: 2023-05-26

Senast ändrad: