Direkt till innehållet

Nytt doseringsstöd för Warfarin införs i Region Halland den 22 januari 2024

Journalia AK, som idag används som doseringsstöd för uppföljning av patienter som behandlas med Warfarin, kommer att avvecklas. Journalia AK ersätts av det nya doseringsstödet AKnet som implementeras med planerad driftstart 2024-01-22.

AKnet är, till skillnad från dagens system, en webbaserad plattform med utökad funktionalitet och modernare gränssnitt.

I samband med systembytet försätts Journalia AK i läsläge – från och med den 18 januari kl 17.15. Under denna tid kan inga nya registreringar genomföras i Journalia AK men användare kan logga in för att kontrollera aktuell doseringsinformation.

Reservrutin gäller under driftstopp. Mer information om tillvägagångssätt kommer närmare driftsättningen.

Uppmärksamma att doseringsinformation för patienter med Warfarinbehandling kommer efter systembytet således inhämtas från AKnet.

Inloggning kommer ske med hjälp av SITHS-kort och kräver medarbetaruppdrag och legitimerad yrkestitel.

Mer information om åtkomst och tillvägagångssätt för inhämtande av patientinformation från AKnet kommer närmare driftsättningen.

 

/Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster
Digitalisering av hälso- och sjukvård, ITD
Regionkontoret

Publicerad: 2023-12-20

Senast ändrad: