Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt Nr 3 år 2024

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Synonyma uttryck för Egenremiss/Egen vårdbegäran

Vi vill uppmärksamma att det händer att invånare och vårdverksamheten använder sig av olika uttryck för egentligen samma sak när det gäller remiss från invånaren/patienten själv. Inget arbete kommer drivas just nu av hälsoinformatikgruppen för att ensa begreppen men då båda uttrycken “Egenremiss” och “Egen vårdbegäran” kommer florera, särskilt i en övergång till Cosmic, vill vi göra er uppmärksamma på fyndet som är gjort och att man menar samma sak oavsett vilket uttryck som används.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Dokumentation och diagnoskodning suicidriskbedömning, en del av ny regional rutin, påminnelse om förändringar som skett

Ny rutin Suicidriskbedömning och suicidprevention – vuxna från 18 år för suicidprevention i regionen. Rutinen publicerades tidigare under våren och innehåller bland annat tydliggörande kring hur dokumentation ska ske vid suicidriskbedömning för att regionens medarbetare ska göra detta på ett enhetligt sätt och därmed öka patientsäkerheten när det gäller suicidprevention. Rutinen är framtagen av regionens suicidpreventionssamordnare i bred samverkan med flera förvaltningar, där hälsoinformatikgruppen varit delaktiga i frågor som rört dokumentationsstrukturen samt tydliggörande kring diagnoskodning. Den nya rutinen har inneburit vissa justeringar av sökord i VAS.
De sökord som omfattats av justeringen är:

  • Säkerhetsplan – Tillagt i journaltyper som används av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. Tillagt inom flera förvaltningar för att kunna möta upp rutinen vid mottagningsbesök.
  • Bedömningsinstrument – Tillagt i journaltyper som används av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. Tillagt inom flera förvaltningar med syfte att kunna dokumentera sammanställning av frågor och resultat/slutpoäng för de bedömningsinstrument som använts i samband med suicidriskbedömningen.
  • Suicidrisk – Tillagt eller kontrollerats att det finns i de journaltyper som används av vårdutövare som kan förväntas ha patientkontakt, det vill säga flertalet journaltyper. Sökordet kommer vara kopplat till den tabell som flera använder idag för nivåbedömning av suicidrisken.

Observera att rutinen gäller vuxna från 18 år.

För mer information se nyhet:

Intranätet: Ny regional rutin för suicidriskbedömning och suicidprevention – Region Halland Intranät Vårdgivarwebben: Ny regional rutin för suicidriskbedömning och suicidprevention – Vårdgivare (regionhalland.se)

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu finns en 20-minuter lång utbildning i strukturerad journalföring i kompetensportalen, riktad till dig som arbetar med dokumentation och journalföring i något eller några av våra vårdsystem.

Utbildningen är på 20 min och finns förinspelad i kompetensportalen, så du kan ta del av den när du vill. Den vänder sig till dig som journalför och tar del av journalinformation i ditt arbete. Vi erbjuden utbildningen även till våra privata vårdgivare.

Intern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Extern länk: Hälsoinformatik – Strukturerad vårdinformation (luvit.se)

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Vårdkontakter – registrering

Beskriver de krav som ställs för hur registrering av vårdkontakter ska ske. Om du känner dig osäker och funderar över hur registrering ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Rutin Journaldokumentation

Beskriver de krav som ställs på journal, journalinnehåll, journalförare och hur patientinformation ska hanteras samt länkar till specifika rutiner som berör olika dokumentationsområden. Om du känner dig osäker och funderar över hur dokumentation ska ske inom någon del är det i denna rutin du i första hand kan få stöd och hjälp.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här

Om Hälsoinformatik

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här

Publicerad: 2024-07-04

Senast ändrad: