Direkt till innehållet

Ny regional rutin för suicidriskbedömning och suicidprevention

Region Halland har sedan 2021 en regional handlingsplan för suicidprevention. I arbetet med framtagandet av handlingsplanen konstaterades ett behov av en sammanhållande rutin för hela Region Hallands hälso- och sjukvård. Arbetet med regional rutin påbörjades under hösten 2021 och har nu resulterat i en ny rutin för vuxna, från 18 år. Till rutinen hör också två processbeskrivningar – en för patienter som har genomfört suicidförsök och en för patienter med risk för suicid.

Rutinen innefattar såväl ramar för bedömning och dokumentation som handläggning på olika vårdnivåer.

Samverkan mellan förvaltningar och privata aktörer

Rutinen har tagits fram genom bred samverkan i ett regionalt processteam med representanter från alla förvaltningar med hälso- och sjukvårdsuppdrag och privata vårdgivare. Arbetet har samordnats av de regionala suicidpreventionssamordnarna i Halland, Patrik Bäck och Pernille Jägerström.

Förtydligad dokumentationsstruktur och nya sökord i VAS

Den nya rutinen innehåller bland annat tydliggörande kring hur dokumentation ska ske vid suicidriskbedömning för att regionens medarbetare ska göra detta på ett enhetligt sätt och därmed öka patientsäkerheten när det gäller suicidprevention. Hälsoinformatikgruppen har varit delaktiga under framtagningen av rutinen i frågor som rör dokumentationsstrukturen samt tydliggörande kring diagnoskodning. Den nya rutinen innebär vissa justeringar av sökord i VAS vilket kommer ske med måldatum att vara klart 15 april.

De sökord som omfattas av justeringen är:

  • Säkerhetsplan – läggs till i journaltyper som används av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. Läggs till inom flera förvaltningar för att kunna möta upp rutinen vid mottagningsbesök.
  • Bedömningsinstrument – läggs till i journaltyper som används av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. Läggs till inom flera förvaltningar med syfte att kunna dokumentera sammanställning av frågor och resultat/slutpoäng för de bedömningsinstrument som använts i samband med suicidriskbedömningen.
  • Suicidrisk – läggs till eller kontrolleras att det finns i de journaltyper som används av vårdutövare som kan förväntas ha patientkontakt, det vill säga flertalet journaltyper. Sökordet kommer vara kopplat till den tabell som flera använder idag för nivåbedömning av suicidrisken.

Viktiga länkar

Rutinen

Suicidriskbedömning och suicidprevention – vuxna från 18 år

Kontakt

Pernille Jägerström

Patrik Bäck

Mer information på Vårdgivarwebben

Suicidprevention

 

 

 

Publicerad: 2024-03-27

Senast ändrad: