Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 1 – 2023

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik.

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Vill du veta mer om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar, läs här

ICD-kod för Hetsätningsstörning

Vid behov att registrera kod för hetsätning ska ICD-kod F50.8 Andra specificerade ätstörningar användas. Dock ska beskrivningstexten ändras till Hetsätningsstörning.

Inom ätstörningsvården finns en skillnad mellan tröstätande och hetsätningsepisoder. Spontana hetsätningar är mycket vanligt förekommande i normal befolkning varför det krävs en längre period (3 månader) med återkommande hetsätningar för att man ska börja diskutera hetsätningsstörning som diagnos. Hetsätningar kan vara en del i en bulimia nervosa (bulimi), men det finns också en ätstörningsdiagnos (hetsätningsstörning) där ätbeteendet domineras av enbart hetsätningsepisoder.

Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning, men utan kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt.

Kontaktperson: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Förtydligande gällande hänvisningsbesök vid triagering

Vi har gjort lite förtydligande i kassaregistreringsmanualen och i vårdkontakter- registrering kring hänvisningsbesök som görs vid en triagering på akutkliniker och inom närsjukvård där man alltid träffar en sjuksköterska först för medicinsk bedömning

Hänvisning hem – Patient betalar 100 kr för en sjukvårdande behandling då sjuksköterska gör en medicinsk bedömning för att kunna ta beslut om att kunna skicka hem patient.

Hänvisning till vårdcentral – avgiftsfritt för patient, ett hänvisningsbesök registreras. Patient betalar på vårdcentralen.

Hänvisning till specialistvårdsmottagning direkt – avgiftsfritt för patient, ett hänvisningsbesök registreras. Patent betalar på mottagningen.

Kontaktperson: Britt-Inger Pettersson, RGS

Standardjournaler gällande vaccination inaktiveras i VAS

Med anledning av ny rutin för Vaccinationsregistrering i MittVaccin, Sammanhållen vaccinationsjournal kommer standardjournaler som berör vaccinationer att inaktiveras i VAS för samtliga vårdförvaltningar. Samtidigt inaktiveras även sökordet Vaccination.

Inaktiveringen av standardjournalerna kommer att ske senast i mitten av april 2023.

Kontaktperson: Elin Käll, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT

Ändring i VAS-tabell – Fysisk aktivitetsnivå

För att förenkla och säkerställa uppdatering av tabell kopplad till sökordet Fysisk aktivitetsnivå har värdet F4 Fysiskt överaktiv lagts till för samtliga vårdförvaltningar. För Psykiatrin i Halland innebär detta ingen förändring då de haft detta tabellvärde sedan tidigare.

Kontaktperson: Mira Hadzic, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK IT

Omvårdnadsepikris – förändringar för HS

För samtliga kliniker inom Hallands sjukhus kommer ett antal sökord att läggas till i journaltypen Omvårdnadsepikris – OVE. Syftet är dels att omvårdnadsepikrisen ska ha samma sökord (med enstaka undantag) över hela HS, dels att samma sökord ska återfinnas i både omvårdnadsstatus och omvårdnadsepikris för att bättre hålla samman omvårdnadsprocessen.

Omvårdnadsepikris för heldygnsvården inom PSH ändras inte.

Kontaktperson: Irja Larsson, Hallands Sjukhus

Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Nu satsar Region Halland på en utbildning i strukturerad journalföring som vänder sig till alla medarbetare som arbetar i journaler. Läs mer i denna nyhet:
Utbildning: Arbeta ännu mer strukturerat i journalen

Kontaktperson: Ingela Larsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, RK ITD

Tips: Socialstyrelsens öppna utbildningar

Vi påminner om att Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar dokumentation i hälso- och sjukvården som en del av Vision e-hälsa 2025. Syftet är att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På Socialstyrelsens öppna utbildningar kan du ta del av Socialstyrelsens informationsfilmer som beskriver nyttan med dokumentation i hälso- och sjukvården. Filmerna är inspelade år 2017, men innehåll och budskap är fortfarande aktuellt.

Vill du få en notis om när Hälsoinformatiknytt publicerats?

Maila ditt intresse till elin.kall@regionhalland.se för att få ett mail när senaste Hälsoinformatiknytt finns ute.

Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

Publicerad: 2023-03-06

Senast ändrad: