Direkt till innehållet

Primärvården i Region Halland ligger i topp i landet

Halland har fortsatt mycket goda resultat i den senaste nationella patientenkäten (NPE) för primärvård som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dag. Halland ligger bättre än riket inom samtliga sju dimensioner som mäts.

Inom en dimension, kontinuitet och koordinering, placerar sig Halland bäst i riket. I de övriga sex dimensionerna, helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, information och kunskap samt tillgänglighet placerar sig Halland på plats två i en nationell jämförelse. Jämfört med den förra mätningen från 2021 har Halland i genomsnitt försämrat sina resultat med en halv procentenheter, men ligger ändå i topp i landet tillsammans med Jämtland, Kalmar och Gotland.

71 procent av befolkningen i Halland uppger att de har ett stort förtroende för sin vårdcentral, vilket är 10 procentenheter högre än riket. Det finns en viss könsskillnad, både i Halland och i riket, där männen upplever sig något mer nöjda inom samtliga dimensioner än vad kvinnor upplever sitt besök inom primärvården.

– Det är glädjande att patienterna har en god upplevelse av primärvården i Halland och är nöjda med det bemötande de får på sin vårdcentral. Vi har en erkänt hög kvalité inom hälso- och sjukvården i Halland och primärvården är en viktig del i den nära vården till invånarna, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Primärvården har en viktig förebyggande funktion och i patientenkäten finns även fyra frågor om vårdcentralernas hälsofrämjande arbete avseende alkohol-, mat-, motions- och tobaksvanor.
Fler patienter i riket än tidigare upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse, även om mätningen uppvisar stora skillnader mellan vårdcentralerna i Halland i vilken grad det ställs frågor om levnadsvanor.

Fakta om Nationell patientenkät Primärvård
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utvärdering av primärvården sker vartannat år. Resultatet omfattar drygt 1 200 vårdcentraler i landet och har besvarats av totalt 164 000 patienter som besökt en hälsocentral eller vårdcentral under september månad 2023.

Ta del av det nationella resultatet här www.patientenkät.se

Publicerad: 2024-02-14

Senast ändrad: