Direkt till innehållet

BD Seditainerrör för B-SR (sänka) – tillverkningen upphör

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 221121

Förändring fr.o.m. 1 april 2023

Leverantören BD (Becton Dickinson) har meddelat att fr.o.m. 2023-04-01 kommer deras rör för B-SR (Seditainer websesam 21764) som används i Region Halland sluta tillverkas och tas bort från den svenska marknaden. BD lägger ner tillverkningen av alla SR-rör och inget alternativ med liknande funktion kommer att finnas att tillgå.

Det patientnära systemet med monosedrör och Microsed-instrument samt Klinisk kemi Hallands system med provtagning i EDTA-rör (lila propp) påverkas inte.

Användare av seditainerrör är välkomna att kontakta Martin Samuelsson, se nedan, för att diskutera alternativ.

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2022-11-21

Senast ändrad: