Direkt till innehållet

Signering vid receptförskrivning i NCS Läkemedelsmodul förändrat från 18 januari

Nya typer av SITHS-kort saknar signeringscertifikat (PIN 2) vilket har gjort att ny utveckling i NCS har krävts för signering av receptförskrivningar.

Legitimeringskod (PIN1) ska användas vid signering/underskrift

Från den 18 januari ska legitimeringskoden (PIN1) användas i NCS Läkemedelsmodul vid signering för att sända, makulera och sätta ut recept samt stoppa uttag på apotek. Detsamma gäller för hjälpmedel. Tidigare har detta gjorts med signeringskod (PIN 2).

Vid signering i NCS Läkemedelsmodul kommer en ny dialogruta visas i vilken det tydligt kommer att framgå att det är PIN1 (Legitimeringskod) som ska anges för underskrift/signering. Observera att du har 3 försök.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Annelie Skoglund annelie.skoglunde@regionhalland.se, Läkemedels och journaltjänster

 

 

Publicerad: 2024-01-18

Senast ändrad: