Direkt till innehållet

Beställningsstopp för SITHS-kort

Den 1 december 2023 till 25 januari 2024 är det beställningsstopp för nya SITHS-kort. Anledningen är att SITHS-korten ska moderniseras. Om du behöver nytt SITHS-kort under denna period kommer du endast kunna få ett tillfälligt reservkort.

Region Hallands SITHS-kort ska moderniseras, bland annat för att uppfylla högre säkerhetskrav. Det är en nationell förändring som berör alla regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inför förändringen är det beställningsstopp för nya kort i nästan två månader. Under två dygn i januari 2024 utfärdas inte några SITHS-kort alls, inte heller reservkort.

Alla befintliga SITHS-kort utfärdade i Region Halland kommer att fungera som vanligt fram till dess att kortets giltighetstid går ut.

Det här händer

  • 1 december 2023–25 januari 2024 är det beställningsstopp på ordinarie SITHS-kort. Om du behöver nytt SITHS-kort under denna period kommer du endast kunna få ett tillfälligt reservkort.
  • Personer som har kort som går ut 1 dec – 15 april har fått kallelse om att fotografera sig före den 1 december så att en beställning kan skickas. Dessa kort måste hämtas ut senast den 22 januari annars makuleras dom och det måste göras en ny beställning.
  • Fram till klockan 12.00 den 23 januari 2024 går det att få ett reservkort.
  • Från klockan 12.00 den 23 januari–klockan 17.00 den 25 januari är det totalstopp, även för att utfärda reservkort och certifikat till redan utgivna kort. Då behöver du som är i tjänst ha koll på kort och pinkod och inte glömma ditt kort hemma.

Det här behöver du som chef göra

  • Om nyanställda medarbetare/konsulter ska ansluta till ditt team 1 december–25 januari beställs SITHS-kort på samma sätt som vanligt i Kobe. Dessa personer kommer få ett reservkort i avvaktan på att ett ordinarie kort kan beställas den 25 januari.
  • Påminn de som ska jobba den 23–25 januari 2024 att vara särskilt noga med att ta med sig sitt SITHS-kort till jobbet. Dessa dagar går det inte ens att beställa reservkort.

Det här kan du som medarbetare eller student göra

  • Kolla giltighetstiden på ditt SITHS-kort.
  • Om giltighetstiden går ut under beställningsstoppet och du inte har fått information om att du ska boka tid för fotografering/beställning av nytt kort ska du omgående vända dig till Servicecenter för att säkerställa att du har ett giltigt kort under hela beställningsstoppet. Kort med längre giltighetstid, det vill säga längre än 2024-01-25, fungerar som vanligt fram till dess att giltighetstiden går ut.

Vad är ett SITHS-kort?

SITHS-kort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Det används inom Region Hallands egna verksamheter, hos privata vårdgivare och inom kommunal omsorgsverksamhet. Informationen på denna sida gäller därför alla som har SITHS-kort.

Mer information om SITHS-kort

Vad är ett reservkort?

Reservkort är ett SITHS-kort utan fotografi och med begränsad giltighetstid.

Publicerad: 2023-12-04

Senast ändrad: