Direkt till innehållet

VFU i vården ger Halland bronsmedalj

Den verksamhetsförlagda utbildningen vid Region Hallands vårdenheter för sjuksköterskestuderande rankas som tredje bäst i landet när studenterna själva sätter betyg på praktiktiden. Det visar en nyligen publicerad rapport från Vårdförbundet Student.

När studenterna på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningstiden har de möjlighet att göra det i Region Hallands olika vårdverksamheter. De studerande får erfarenhet av hur vården fungerar genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till exempel vid Ambulanssjukvården, Närsjukvården, Psykiatrin Halland och Hallands Sjukhus.

Vid en utvärdering av den praktiska erfarenheten av VFU i vården i Halland så placerar studenterna utbildnings- och praktiktiden på tredje plats i landet efter Högskolan Kristianstad och Röda Korsets Högskola, i en nationell jämförelse som tagits fram av Vårdförbundet student för 2023.

En av de bidragande orsakerna till betygssättningen av den halländska VFU kan vara att studenterna är garanterade klinisk praktik i vården i samma region som de utbildar sig, något som är reglerat genom avtal mellan Region Halland och Högskolan Halmstad.

– Det är förstås ett väldigt gott betyg till våra handledare som vi gläds åt, säger Ingemo Arnesdotter, regional studierektor och Ann-Caroline Holst, klinisk lektor vid FoU Halland som ansvarar för att samordna, utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser.

Region Halland utökar VFU

Till följd av nya yrkeskvalifikationsdirektiv från EU och ändringar från januari 2023 i Högskoleförordningen påbörjar Region Halland och Högskolan Halmstad under hösten ett gemensamt förändringsarbete med att anpassa grundutbildningen för sjuksköterskor och utöka studenternas VFU. Möjlighet att vara ute i vården ökar med flera veckor och tiden studenterna befinner sig i de olika vårdverksamheterna ändras också.

– Vi ser det som en utmaning men också som en utveckling i rätt riktning för våra framtida sjuksköterskor. På det här sättet kommer vi att få trygga sjuksköterskor som har en riktigt gedigen grund att stå på både teoretiskt och praktiskt när de avslutar sin utbildning, säger Marie Karlsson, utbildningschef vid FoU Halland.

Målet är att grundutbildningen för sjuksköterskor vid Högskolan i Halmstad ska få en ny programstruktur med utökad VFU från och med höstterminen 2024. Den nuvarande programstrukturen för sjuksköterskeutbildningen fasas ut fram till vårterminen 2027.

Förändringsarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter genomförs i samarbete mellan Forskning och utveckling (FoU), Region Hallands vårdförvaltningar och Högskolan Halmstad.

Läs hela rapporten här VFU-rapport 2023

Publicerad: 2023-09-06

Senast ändrad: