Direkt till innehållet

Ny VAS-klinik 1 januari: Allmänmedicinsk beredskapsjour

Måndag den 1 januari klockan 00.00 startar Allmänmedicinsk beredskapsjour som ny klinik i VAS. De tar över Hallandsjourens uppdrag.

Remisskod i VAS: idocambj

Publicerad: 2023-12-18

Senast ändrad: