Direkt till innehållet

Tips inför sommaren i Hallandskatalogen

Det är viktigt att arbetet i Hallandskatalogen fungerar alla dagar och året runt. Saknad information eller fel i Hallandskatalogen får negativa konsekvenser för både verksamhet, medarbetare och patienter. Här är viktiga tips inför sommaren för dig som chef eller kataloguppdaterare!

Här kommer en sommarhälsning från Hallandskatalogen med värdefulla tips för dig som är chef eller kataloguppdaterare med hjälp av AI-rösten Sofie.

Tipsen i korthet

Du som är chef

  • Säkerställ bemanning kring Hallandskatalogen, löser ni detta med ordinarie bemanning i Hallandskatalogen eller behövs ersättare?
  • Informera kataloguppdaterare eller ersättare om eventuella ändringar i öppettider under sommarperioden.
  • Informera kataloguppdaterare eller ersättare om kommande personella förändringar under sommarperioden.

Du som är kataloguppdaterare

  • Uppdatera eventuella tider i Hallandskatalogen och uppmärksamma via ”Tillfällig information” i samband med att de ändras i verkligheten, eller informera ersättare när det är dags. OBS! Det är viktigt att meddela Servicedesk telefoni när tider ändras!
  • Använda sökningarna ”Slutdatum inom 30 dagar” och ”Intyg inom 30 dagar” – hantera det du kan och informera din ersättare om övriga kommande arbetsuppgifter under din frånvaro.
  • Kontrollera framtida anställningar i Rapportportalen för att informera din ersättare.

Med dessa tips har ni gjort allt för att arbetet med Hallandskatalogen flyter på även i sommar.

Glad sommar önskar Hallandskatalogen!

Applikationer för regional utveckling – Team Identiteter

Publicerad: 2024-06-07

Senast ändrad: