Direkt till innehållet

Kom ihåg ditt SITHS-kort — Inga reservkort utfärdas mellan 23-26 januari

Det är alltid viktigt att du har med dig ditt SITHS-kort till arbetet, men under den här perioden är det extra viktigt. Glömmer du ditt SITHS-kort hemma, behöver du åka hem igen och hämta det.

Av samma anledning är det också viktigt att du är noggrann när du använder din PIN-kod och har koll på din PUK-kod, om kortet av någon anledning skulle spärras. PIN- och PUK-kod skickades till dig med post i samband med att ditt kort tillverkades.

Mer information om ditt SITHS-kort

Byte av verktyg

Anledningen till stoppet är att Inera, som förvaltar SITHS, ska byta ut det verktyg som används för att administrera korten.

Vid frågor kontakta Servicecenter

Telefon: 010-476 19 00
E-post: Servicecenter@regionhalland.se

Publicerad: 2024-01-19

Senast ändrad: