Direkt till innehållet

Aktivitetskataloger för FaR uppdaterade

Region Halland har sedan många år, i samarbete med RF SISU Halland, tagit fram aktivitetskataloger som kan användas som stöd vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Nu har aktivitetskatalogerna uppdaterats med aktuella uppgifter och publicerats här på Vårdgivarwebben i ett nytt format.

Aktivitetskatalogerna är, som tidigare, uppdelade kommunvis och ger i ena delen en generell beskrivning av vilka resurser som finns i kommunen i form av till exempel motionsspår, cykelleder och utegym. I den andra delen listas aktörer som erbjuder olika aktiviteter som är kostnadsfria eller subventionerade mot uppvisande av recept. Därefter finns aktiviteterna indelade ortsvis i respektive kommun.

– Aktivitetskatalogen är ett stöd vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept. För att uppgifterna ska vara aktuella över tid och inte åldras alltför snabbt har vi valt att inte göra dem lika detaljerade som tidigare. Mer ingående beskrivningar av aktiviteter och kostnader finns hos respektive arrangör, säger hälso- och sjukvårdsstrateg Susanne Johansson på Regionkontoret.

– Vi håller på att utveckla informationen om FaR på Vårdgivarwebben. Det gäller också aktivitetskatalogen och tanken är att vidareutveckla den över tid.

RF SISU Halland är tidigare Hallands idrottsförbund

Mer information

Fysisk aktivitet på recept – FaR

Aktivitetskataloger

Har du frågor eller synpunkter på aktivitetskatalogerna kontakta susanne.l.johansson@regionhalland.se

 

 

 

Publicerad: 2023-10-27

Senast ändrad: