Direkt till innehållet

Ny utlåtandeblankett för färdtjänst 

Regionens färdtjänsthandläggare kan begära utlåtande från vården för att bedöma en persons funktionsnedsättning. Det kan gälla hur varaktig nedsättningen är och hur det påverkar personens förmåga att förflytta sig, eller att resa med allmän kollektivtrafik.

Nu finns det en uppdaterad blankett för färdtjänstutlåtande:

Utlåtandeblankett färdtjänst

Blanketten gäller inte i Kungsbacka.

Publicerad: 2023-05-19

Senast ändrad: