Direkt till innehållet

Fel upptäckt i VAS – risk att registrerad information i vissa fall inte sparas korrekt

Ett fel som medför att det i vissa fall finns risk för att registrerad information inte sparas korrekt har hittats i VAS. Felet kan uppkomma om användaren har flera editeringsfönster (där man registrerar och dokumenterar) uppe på samma post, exempelvis remiss.

Fram till felet är rättat i VAS behöver alla användare vara uppmärksamma på och kontrollera att man inte har flera editeringsfönster (där man registrerar och dokumenterar) öppna för samma post, exempelvis remiss.

Rättning i VAS kommer att ske i nästa lämpliga version.

För frågor kontakta Servicedesk via ärende eller telefon 010-476 19 00

Publicerad: 2024-03-18

Senast ändrad: