Direkt till innehållet

Ny rutin för rök- och alkoholstopp före och efter operation

I november införs en ny rutin för rök- och alkoholfri operation i Region Halland. Rutinen beskriver ett regionalt arbetssätt för att stödja patienter till rök- och alkoholstopp före och efter operation. Ansvaret i verksamheterna är också förtydligat, med målet att optimera patientsäkerheten.

I samband med operation har rökare mer än 50 procent ökad risk att drabbas av komplikationer. Att dricka alkohol ökar också risken för komplikationer. Eftersom den nedre gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig inte är klarlagd än är rekommendationen att vara helt alkoholfri i samband med operation.

I den nya rutinen rekommenderar Region Halland totalt rökstopp för patienter 6 veckor före och 6 veckor efter operation. Samtidigt gäller att patienten undviker alkohol 4 veckor inför operationen och fram tills såren läkt.

Arbetet omfattar att informera om risken för komplikationer och hälsovinster, motivera patienten, ge relevant stöd och behandling vid behov samt dokumentera åtgärderna i VAS.

Rutinen är en regional tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

I samband med den nya rutinen publiceras har Region Halland tagit fram APT-material som stöd vid implementering samt uppdaterat information för patienter och vårdgivare.

Rutinen: Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Läs mer om arbetet på sidan Rök- och alkoholfri operation och Terapirekommendationer Halland.

Tips! Svenska läkaresällskapets webbinarium om levnadsvanor inför operation

4 december kl. 16:00-17:45 arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett webbinarium om levnadsvanor inför operation som en del av optimering inför kirurgi. För mer information och anmälan på Svenska läkaresällskapets webbplats.

Mötet kommer delvis hållas på svenska, delvis på engelska. Mötet är kostnadsfritt. Webbinariet kommer att spelas in och publiceras på Svenska läkaresällskapets Youtubekanal.

 

 

 

Publicerad: 2023-11-30

Senast ändrad: