Direkt till innehållet

Jourlinje främjar palliativt omhändertagande på rätt vårdniv

Hallands sjukhus palliativa konsultteam, PKT, startar den 6 april en telefonjour lördagar och helgdagar kl 9-16. Telefonjouren nås via växeltelefon 035-13 10 00. Genom utökat konsultstöd främjas värdefullt palliativt omhändertagande på den vårdnivå som är lämplig för patienten.

Det kan till exempel innebära att en patient tryggt kan vara kvar i sin ordinarie livsmiljö, i stället för att behöva vårdas på sjukhus. Också för den patient som vårdas inneliggande på vårdavdelning, blir möjligheterna till palliativt omhändertagande bättre.

Konsultstödet riktas till flera samverkansaktörer och patientgrupper (se beskrivning nedan). Information har gått ut till samverkansaktörer i såväl närsjukvård som kommuner, och finns publicerad på Vårdgivarwebben.

Arbetssättet, som alltså gäller från den 6 april, finns också tydliggjort i rutinen Kvalitet – Beredskapsjour palliativ medicin telefon.

Vårdgivare och patientgrupper

Läkare på Hallands sjukhus – Avseende palliativa vårdbehov hos patienter på vårdavdelningar eller akutmottagningar på HSH och HSV.

Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte kommuner – Avseende patienter anslutna till de Palliativa konsultteamen (PKT) i Halland.

Läkare med jouransvar i hemsjukvården – Avseende palliativa vårdbehov hos patienter i hemsjukvård eller på boende. Nuvarande iDoc.

Sjuksköterskor på vårdavdelningen i Kungsbacka (HSK) – Avseende patienter på palliativ vårdplats.

Sjuksköterskor på Palliativa allmänna vårdavdelningen Falkenberg (PAVF) – Avseende patienter inlagda på avdelningen. Beredskapsjouren ringer avdelningssköterska mellan kl. 09.00-10.00 för avstämning av uppkomna jourärenden. Telefon 0346-56113. Övrig tid ringer sjuksköterskorna jouren vid behov.

 

 

Publicerad: 2024-03-27

Senast ändrad: