Direkt till innehållet

Pt(U)-Natrium – justerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 230124

Förändring under vecka 5 2023

Referensintervallet för Pt(U)-Natrium justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt:

Pt(U)-Natrium
0-17 år: Referensintervall saknas
Vuxna: 40 – 220 mmol/dygn

Referensintervallet för plasma är oförändrat.

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2023-01-24

Senast ändrad: