Direkt till innehållet

Elförsörjningen på sjukhuset i Halmstad fungerar normalt igen

Under förmiddagen uppstod en brand i en transformator i en kulvert vid Hallands sjukhus Halmstad. Branden orsakade endast rökutveckling och kunde släckas snabbt, men ledde till strömavbrott på stora delar av sjukhusområdet under ett par timmar.

Under den perioden försörjdes sjukhuset av reservkraft. Sjukhusledningen gick upp i ett stabsläge för att följa utvecklingen och ta ställning till eventuella åtgärder. Beslut fattades om att endast starta akuta operationer. Strax före klockan 14 var ordinarie strömförsörjning åter igång och verksamheten kan nu bedrivas som vanligt.

Det är i nuläget oklart vad som orsakade branden, men utredning pågår. Det har inte rapporterats några skador på patienter eller medarbetare som en följd av händelsen.

Publicerad: 2023-12-27

Senast ändrad: