Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmoduls uppmärksamhetstjänst fungerar för tillfället inte

Varning vid förskrivning av läkemedel som finns registrerat i uppmärksamhetssymbolen i VAS genererar ingen varning i NCS.

Finns varning registrerad i VAS uppmärksamhetssymbol och gul triangel visas i NCS, kontrollera i VAS uppmärksamhetssymbol vilket läkemedel varningen gäller innan förskrivning.

VAS uppmärksamhetssymbol

Gul triangel NCS

Felsökning och arbete för att lösa problemet pågår: Driftinformation – Region Halland

Publicerad: 2024-02-14

Senast ändrad: