Direkt till innehållet

Information från Smittskydd Halland

Information om kikhosta till närsjukvård inklusive BVC

Kikhosta ökar i Europa och senaste dagarna har 4 fall konstaterats från olika håll i Halland.

Smittskydd vill uppmana till uppmärksamhet på symtom på kikhosta. Smittskyddsbladet för kikhosta har relativt nyligen uppdaterats Kikhosta – läkarinformation (slf.se).

Det är extra viktigt att vara frikostig med provtagning för kikhosta vid symtom, för följande; barn under 1 år, gravida (framförallt höggravida) samt personer som har nära kontakt med spädbarn och gravida. Sistnämnda gäller även de som i sitt yrke kommer i kontakt med spädbarn och gravida.

Samma grupper som ovan kan behöva postexpositionsprofylax om de skulle exponeras för kikhosta.

Publicerad: 2024-04-25

Senast ändrad: