Direkt till innehållet

Region Halland utökar provtagning av hepatit C

För att snabbt kunna behandla och bota invånare smittade med viruset hepatit C förstärker nu Region Halland sitt förebyggande arbete i ny rutin. Målet är att i enlighet med den nationella elimineringsplanen för hepatit C eliminera leversjukdomen till år 2030.

Enligt den nya rutinen ska kostnadsfri provtagning för Hepatit C erbjudas invånare som kan vara smittade med viruset utan att veta om det, även om de sökt vård av en annan orsak. Sjukdomssymtomen uppstår ofta fler år efter att personen smittats. Syftet är att säkerställa att alla med hepatit C identifieras och erbjuds behandling, uppföljning och stöd för att undvika återsmitta. Genom behandling med läkemedel kan de flesta bli friska.

Provtagning via vårdcentral

Invånaren kan provta sig via sin vårdcentral. Testet är kostnadsfritt och görs genom ett blodprov. Om det behövs behandling mot hepatit C är även den kostnadsfri.

Provtagning rekommenderas invånare som:

• fått blodtransfusion före 1992 i Sverige, Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland eller Australien
• fått blodtransfusion eller opererats i ett annat land än de i punkten ovan, oavsett när
• piercat eller tatuerat sig i en miljö som inte var steril
• fötts i ett land med mycket hepatit C
• haft oskyddat sex med någon som kan ha hepatit C
• injicerat narkotika eller dopingpreparat någon gång
• varit beroende av alkohol eller andra substanser
• har sexuellt högriskbeteende
• har varit intagen hos kriminalvården
• haft hepatit C och inte längre går på kontroller, men kan ha blivit
smittad igen

Läs mer i rutinen om Hepatit C- provtagning och handläggning

Bakgrund

WHO har fastställt ett mål att till 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan genom en minskning av antalet nya infektioner eller död till följd av sin infektion. Alla medlemsländer i WHO, inklusive Sverige, har antagit elimineringsmålet. Region Halland arbetar för att följa inriktningen i den nationella elimineringsplanen.

 

Publicerad: 2023-12-15

Senast ändrad: