Direkt till innehållet

Så hittar du administratörer för Hallandskatalogen

Om du behöver ett nytt lösenord till nätverket ska alltid din närmaste kataloguppdaterare eller lösenordshanterare kontaktas.

Så här hittar du rätt person att kontakta:

  • Sök fram aktuell personpost/arbetsplats via https://hitta.regionhalland.se/ (om du saknar åtkomst för närvarande, be en kollega att söka åt dig).
  • Öppna detaljsidan för personposten/arbetsplatsen.
  • Avvakta några sekunder.
  • Nu visas namn på de kataloguppdaterare och lösenordshanterare som har ansvar att hantera personposten/arbetsplatsen i Hallandskatalogen:

Skämbild i Hallandskatalogen.

  • Klicka på administratörens namn för att ta del av kontaktuppgifter.
  • Om du inte får kontakt med någon av dessa, använd organisationsstrukturen för att klicka dig uppåt i strukturen för att hitta fler behöriga kataloguppdaterare och lösenordshanterare att kontakta:

Skärmbild från Hallandskatalogen.

Hallandskatalogen är Region Hallands metakatalog. Det innebär att den ska innehålla korrekt och uppdaterad information om alla personer och arbetsplatser inom vår organisation.

Informationen används i sin tur i nationella HSA-katalogen för att styra behörigheter i flertalet nationella system och internt bland annat för att skapa konton för inloggning i vårt nätverk och ge behörigheter till interna system, e-postgrupper och så vidare.

Chefen är alltid ytterst ansvarig för att innehållet i katalogen är korrekt, till sin hjälp har hen ett antal kataloguppdaterare med uppdraget att administrera innehållet.

Läs mer om Hallandskatalogen på vårdgivarwebben.

TIPS! Det går nu också att söka på delar av ett telefonnummer, det vill säga anknytningar, på Hitta-sidan!

Publicerad: 2023-06-15

Senast ändrad: