Direkt till innehållet

Medspeech – uppdaterad information 2019-12-04

Vi har nu varit igång i Medspeech i drygt sju dygn och det finns cirka 30 000 dikterade diktat i Medspeech.
Förutom några utvecklingsönskemål så har tre frågor av större slag identifierats och här följer kort uppdaterad information gällande dessa.
Vi vill även passa på att tipsa om möjligheten att klicka F1-knappen/hjälpknappen när man är inne i Medspeech samt guiderna som finns under VAS-hjälpen

Problem vid inloggning med SITHS-kort som har dubbla s.k. certifikat alternativt ett giltigt och ett ogiltigt.
En lösning är i sikte men alltjämt kvarstår att vi med hjälp av tester behöver slutligt säkerställa funktionaliteten av den senaste rättningen som vi fick av leverantören igår tisdag.
Vi måste tyvärr konstatera att inte längre kan räkna med att vi ska ha en lösning klar och levererad innan denna veckas slut.
Guide för att ta bort certifikat bifogas.

Guide ta bort certifikat

Vida behörigheter i ”diktalista”
Idag på eftermiddagen har loggningsrollens behörighet exkluderats i Medspeech på de 480 användarna som innehar den VAS-roll.
Lösningen innebär att loggningsrollen kommer vara kvar för användarna i VAS men inte påverka behörigheten i Medspeech.
Det tar några timmar innan justeringen har nått alla användare men i morgon bitti bör den nått ut till alla.
Om du som medarbetare därefter alltjämt upplever att du har en för vid behörighet kan det bero på att du har en gammal inte avslutad behörighet i VAS. Kontakta i så fall din närmsta chef och lägg i samråd ett ärende till servicedesk.
Vi räknar därmed att denna fråga till allra största delen är löst.

Att patient inte följer med över till VAS.
Detta var ett problem som berörde vissa datorer med Windows 7. Rättning gjordes igår måndag.
De som har skrivit ärenden i SD+ får återkoppling där de ombeds att säkerställa att det fungerar.
Vi räknar därmed att denna fråga är löst.

191204

Bengt Ingesson i samråd med bl.a. Anette Gröndal Objektledare Journal VAS

Publicerad: 2019-12-05

Senast ändrad: