Direkt till innehållet

Påminnelse om rutin: Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Känner du till rutinen Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck?

Rutinen blev klar i februari i år och vi vill med den här nyheten påminna om att rutinen finns och att den gäller alla i hälso- och sjukvården som möter patienter.

Rutinen i stora drag

  • Vårdgivare ska alltid ställa frågor om våld vid misstanke om att vårdtagaren kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp
  • Varje verksamhet ska ta fram arbetssätt för att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer (lokala tillämpningar)
  • Rutinen innehåller ”ska-punkter” för medarbetare i möte med vårdtagare
  • Rutinen innehåller ansvarspunkter för chefer

Utbildning i kompetensportalen

För att öka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck finns följande utbildningar i Kompetensportalen.

– Våld i nära relationer steg 1 och steg 2

Hedersrelaterat våld och förtryck

Du kan göra skillnad

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är de samhällsinstanser som flest våldsutsatta kommer i kontakt med. Det betyder att vi har särskilt goda förutsättningar att göra skillnad för människor som lever med våld.

När vi systematiskt ställer frågor om våld i nära relationer kan vi identifiera barn och vuxna som bevittnat eller upplevt våld under sin uppväxt, varit utsatta för våld av närstående, själv utsatt närstående för våld samt om våldet kan relateras till heder. Utifrån det kan vi erbjuda stöd och hjälp.

Samlad information

Samlad information och stöd för att arbeta med våld i nära relationer finns här på vårdgivarwebben. Materialet innefattar bland annat stöd till arbetet med att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer och förslag på innehåll i lokal tillämpning. Stödet kan användas inom alla hälso- och sjukvårdsverksamheter, oavsett inriktning.
https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/vald-i-nara-relationer/

Publicerad: 2021-12-27

Senast ändrad: