Direkt till innehållet

Stöter du på felaktiga uppfattningar kring hepatit C? Här lär du dig bemöta myter med sanning.

Smittskydd Halland har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial kring viruset hepatit C som riktar sig till medarbetare i vården. Syftet med materialet är att öka kunskapen bland vårdpersonalen så att de kan förmedla korrekt information om viruset till sina patienter. Materialet innehåller också några av de vanligaste missuppfattningarna som finns om hepatit C.

Det nya materialet om hepatit C har tagits fram i samband med att Region Halland förstärker sitt förebyggande arbete med att behandla och bota invånare smittade med hepatit C.

WHO har fastställt ett mål att till 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan genom en minskning av antalet nya infektioner eller död till följd av sin infektion. Alla medlemsländer i WHO, inklusive Sverige, har antagit elimineringsmålet. Region Halland arbetar för att följa inriktningen i den nationella elimineringsplanen mot hepatit C.

Du kan ta del av följande utbildningsmaterial kring hepatit C på vårdgivarwebben :

Publicerad: 2024-06-11

Senast ändrad: