Direkt till innehållet

SmiNet tillfälligt stängt 1-5 december

Det nationella systemet för anmälningspliktiga sjukdomar, SmiNet, stänger tillfälligt för uppdatering mellan den 1 och 5 december. Fall av anmälningspliktig sjukdom under dessa dagar får sedan anmälas av behandlande läkare i efterhand när SmiNet öppnar igen.

Viktigt att kontakta Smittskydd direkt per telefon 035-131607 vid fall då smittspårningsåtgärder krävs eller postexpositionsprofylax kan vara aktuellt eller om fallet bedöms brådskande av annat skäl!

Observera att personuppgifter inte får skickas in via mejl!

Paragrafanmälan av till exempel misskötsel av förhållningsregler eller utebliven provtagning görs också via telefonkontakt med Smittskydd dessa dagar.

Publicerad: 2023-11-23

Senast ändrad: