Direkt till innehållet

Beslut: Sjukgymnastiken blir Fysioterapin från november 2024

Region Hallands namnsättningsgrupp har tagit beslut om att de enheter som har namnet Sjukgymnastiken ska ändras till Fysioterapin. Detta sker i linje med att yrkestiteln sedan flera år är fysioterapeut för alla nyutbildade. Berörda förvaltningschefer har ställt sig positiva till beslutet att byta namn på verksamheterna.

Beslutet genomförs gemensamt när Region Halland byter journalsystem till Cosmic. Preliminärt blir det i november 2024. Antalet fysioterapeuter ökar och när det nya journalsystemet ska införas är det lämpligt att ändra namnet på mottagningarna när mycket ändå behöver beställas på nytt och justeras. Drygt 50 vårdenheter inom Hallands sjukhus och på vårdcentralerna inom Vårdval Halland berörs av namnändringen.

Regiongemensamt kommunikationsarbete
En grupp kommer utses för att planera och genomföra förändringar och kommunikationsinsatser tillsammans med verksamheterna. Många av delarna kommer kunna ske centralt eftersom det berör samtliga verksamheter som idag heter Sjukgymnastiken.

Bakgrund
Yrkestiteln ändrades från sjukgymnast till fysioterapeut redan i januari 2014. De som genomfört utbildningen sedan dess får titeln fysioterapeut medan de som utbildats innan kallas sjukgymnast. De sjukgymnaster som vill kan ansöka till Socialstyrelsen om att få legitimation som fysioterapeut. I Region Halland finns det både fysioterapeuter och sjukgymnaster.

 

Publicerad: 2023-12-12

Senast ändrad: