Direkt till innehållet

Förändringsarbete pågår kring VFU i vården

​​Region Halland arbetar löpande med att förändra den verksamhetsförankrade utbildningen i vården för studerande vid sjuksköterskeutbildningens grundprogram vid Högskolan Halmstad. Den nya modellen för VFU gäller från höstterminen 2024.

​​När studenterna på Högskolan Halmstads sjuksköterskeprogram startar sin VFU hösten 2024 vid Region Hallands vårdenheter kommer deras verksamhetsförlagda utbildning genomföras inom ramen för en ny programstruktur. Den nya programstrukturen utformas i enlighet med ändringar i Högskoleförordningen, för att möta EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv för sjuksköterskor.

​Målet är att grundutbildningen för sjuksköterskor ska få utökad VFU genom att studenterna får möjligheten att vara ute i vården i fler veckor och i andra perioder än tidigare samt att handledningen kan ske i olika moment och på andra sätt.

​​Förändringsarbetet kring VFU för sjuksköterskestudenter i Halland genomförs i samarbete mellan Forskning och utveckling (FoU), Region Hallands vårdförvaltningar, Högskolan Halmstad och de halländska kommunerna.

 

​Vad innebär den nya Högskoleförordningen för VFU för sjuksköterskestuderande?

  • ​Förordningen om ändring i Högskoleförordningen (1993:100), utfärdad den 26 januari 2023, fastställer att utbildningen till sjuksköterska ska omfatta 4600 timmar, varav minst en tredjedel teoretisk utbildning och minst hälften klinisk utbildning, för att motsvara EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (en timme ska avse en tidsperiod om 45 minuter).
  • ​Grundutbildningen för sjuksköterskor får en ny programstruktur med utökad VFU. Tiden studenterna tillbringar i kontakt med vården utökas.
  • ​Studenterna får en praktiskt och teoretiskt gedigen grund att stå på. Antalet trygga sjuksköterskor efter utbildningen ökar.
  • ​Den nya modellen för VFU börjar gälla från och med höstterminen 2024.
  • ​Nuvarande programstruktur fasas ut fram till vårterminen 2027.
  • ​Region Halland gör en förändring i likhet med landets övriga regioner eftersom Högskoleförordningen gäller nationellt.

Om du har några funderingar, kontakta:

Ingemo Arnesdotter, studierektor, Utbildningsavdelningen FoU

​Ann-Caroline Holst, klinisk lektor, Utbildningsavdelningen FoU

Publicerad: 2023-11-08

Senast ändrad: