Direkt till innehållet

Brist på ordinarie venportskanyler gör att andra typer kan komma att levereras

En av Region Hallands leverantörer av venportskanyler kan inte leverera den mängd som normalt förbrukas inom regionen. Det innebär att det kan komma andra typer av venportskanyler från olika leverantörer utöver de som levereras i vanliga fall.

Leveransstörningen beror på pandemins globala effekter på leverenskedjan och förväntas bestå hela 2022. Även andra regioner påverkas.

En venportskanyl (se bild), används för att tillföra läkemedel via inopererade venportar (ex Port-a-cath).

När kommer bristen på ordinarie typer av venportskanyler att märkas av?
Ersättningsprodukter kan komma att börja levereras redan i början av vecka 21.

Vad innebär leveransstörningen?
Leveransstörningen innebär att andra typer av venportskanyler än de som används idag kan komma att levereras.

De venportskanyler som används idag är försedda med stickskydd och klarar alltid det tryck som behövs oavsett behandling (så kallade högtryckskanyler).

De alternativa produkterna kan fungera annorlunda än de ordinarie venportskanylerna genom att:

  • Vissa av de nya venportskanylerna inte kan användas för högtrycksinfusioner. Alla grovlekar och längder finns inte heller tillgängliga.
  • Vissa av venportskanylerna saknar stickskydd eller har ett stickskydd som fungerar på ett annat sätt. Det kräver ett annat handhavande än de ordinarie produkterna, för att undvika stickskador.

Verksamhetens ansvar – bibehållen patientsäkerhet och arbetsmiljö
Var uppmärksam på om en ny typ av venportskanyl levereras.

Om en ny typ av venportskanyl levereras kommer det att framgå hur den ska användas. Det framgår också om den saknar stickskydd.

Det är chefens ansvar att medarbetarna får möjlighet att se de nya produkterna och gå igenom produktbladet innan produkterna används.

Om en venportskanyl saknar stickskydd kan det uppstå lägen där en oskyddad använd kanyl behöver hanteras. I sådana situationer måste avfallsbehållare för skärande och stickande avfall finnas nära tillhands på rummet.

Tänk på att använda venportskanyler som klarar högt tryck endast då det behövs
De venportskanyler som använts hittills klarar alltid det tryck som behövs oavsett behandling, de är så kallade högtryckskanyler. Vissa av de nya typerna som kan komma att levereras klarar inte högt tryck. Därför är det viktigt att varje verksamhet säkerställer att rätt venportskanyl används till rätt ändamål. Detta gäller framför allt patienter som ska genomgå en undersökning på röntgen där högtrycksinjektion sker.

När röntgenavdelningen ringer in en patient för undersökning ska en dialog föras kring vilken sorts venportskanyl patienten behöver ha för den aktuella undersökningen.

Överväg också om det går att sätta en perifer venkateter (PVK) i stället för en venportskanyl. Det kan till exempel vara om en venportskanyl som inte är godkänd för högt tryck redan har satts.

Om olyckan är framme
Som alltid krävs ett snabbt agerande om man sticker eller skär sig på kanyler. Följ de rutiner som finns i verksamheten när det gäller stickskador.
För medarbetare i Region Halland finns vägledning på intranätet under Akutinformation, under rubriken Stickskada och blodsmitta!

Beställningsflöde
Alla venportskanyler beställs som vanligt via Websesam.
Tänk på att endast beställa det antal som behövs för en normal förbrukning. Då minskar risken att bristsituationer uppstår och att verksamheter blir utan venportskanyler.

Samlingssida på Vårdgivarwebben
En lista över ersättningsprodukter och användarinstruktioner (produktblad) finns samlat på Vårdgivarwebben.

Publicerad: 2022-05-19

Senast ändrad: