Direkt till innehållet

Viktig information till samtliga vårdgivare om uppmärksamhetsmärkning för blodsmitta

Uppmärksamhetsmärkning för blodsmitta har upphört i VAS.

  • Märkning i uppmärksamhetssymbolen för blodsmitta (smittaknapp/varning/OBS) för alla blodsmittor, exempelvis hepatit och HIV, ska inte längre utföras i patientjournalen. Enda undantag är förlossningsjournal vid blodsmitta hos gravid kvinna.
  • Befintliga uppmärksamhetsmärkningar för blodsmitta i VAS har inaktiverats (28 mars 2024). Ingen information tas bort i journalen men uppmärksamhetssymbolen (smitta/varning/OBS) ”släcks” och informationen markeras som ”utsignerad” från uppmärksamhetssymbolen.
  • Detta innebär att oavsett om patienten har en känd blodsmitta eller ej kommer inte blodsmittamärkning med uppmärksamhetsymbol synas i journalen, och en borttagen blodsmittamärkning ska inte tolkas som säkerställd smittfrihet/utläkning.

De aktuella förändringarna följer gällande lagstiftning och är i linje med Socialstyrelsens uppmärksamhetsinformation och har tagits fram i samarbete med bland annat smittskyddsläkare. Orsaken är att blodsmittamärkning bedöms kunna ge en falsk trygghet eller vara vilseledande. Vårdpersonal ska alltid behandla blod och blodtillblandade kroppsvätskor som smittsamma.

Förändringen görs även som del av de förarbeten som krävs inför övergång till Cosmic.

Se uppdaterad rutin VAS – Uppmärksamhetsinformation under OBS, Varning och Smitta och ny rutin Journalföring vid smittrisk.

Vid stick- och skärskada följ Stickskada och blodsmitta oavsett känd blodsmitta eller ej.

(Nyheten som publicerades 14 mars är uppdaterad)

 

Publicerad: 2024-04-10

Senast ändrad: