Direkt till innehållet

AKnet – nytt system för hantering och dosering av Warfarin

I höst byter Region Halland system för hantering och dosering av Warfarin. Det nya systemet heter AKnet och ersätter Journalia AK.

All information som registrerats i Journalia AK kommer flyttas över till AKnet i samband med driftsättningen. Driftsättningen är planerad till november.

Se över verksamhetsrutiner

Det är viktigt att varje vårdenhet ser över sina verksamhetsrutiner för hur arbetet med att hantera och dosera Warfarin genomförs, utifrån förutsättningar på vårdenheten och det nya systemets funktionalitet.

Terapirekommendationer för antikoagulantiabehandling

Utbildning AKnet

Onlinekurser för AKnet kommer finnas i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare: Externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För önskemål om specifik utbildning/frågestund kontakta Läkemedelssupporten med förfrågan.

Behörighet till systemet

Inloggning i AKnet sker med SITHS-kort och tilldelas utifrån medarbetaruppdrag. AKnet kan nås på alla datorer där VAS används. Vid problem med inloggning eller behörigheter kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

Användarmanualer

Användarmanual för AKnet finns tillgänglig i systemet. Guider kommer finnas tillgängliga i VAS-hjälpen i samband med driftsättning.

Kontaktperson: Åsa Samuelsson, systemsamordnare, epost: asa.samuelsson@regionhalland.se

 

 

 

Publicerad: 2023-10-27

Senast ändrad: