Direkt till innehållet

Webcert uppgraderas tisdag den 3 december

​Uppgradering av Webcert till 6.5 kommer att ske tisdagen den 3 december kl 19.00-23.00. Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt.

Releasen innehåller ny funktionalitet, förändrad funktionalitet och felrättning.

Förändrad funktionalitet,bland annat:

Minimal utskrift tas bort. Under januari 2020 kommer 2 nya intyg för arbetsgivare att ersätta denna funktion.*
Tydligare FMB-information i högerfältet.
Förbättrad hantering av kompletteringsbegäran för vårdadministratörer.
”Skyddade personuppgifter” ersätter begreppet ”Sekretessmarkerade personuppgifter”.
*Utskrift av minimala intyg på sjukintyg till Försäkringskassan försvinner 3 december 2019

Till följd av anpassningar i GDPR försvinner möjligheten att skriva ut så kallade minimala intyg till arbetsgivaren från Webcert den 3 december. SKL har istället tagit fram nya intyg ihop med de större arbetsgivarorganisationerna. Då det fattas visa svar kring hanteringsfrågor kommer vi först under januari 2020 integrera dessa intyg i Webcert. Under december månad kommer patienterna inte kunna erbjudas minimal utskrift på sina sjukintyg till arbetsgivare och hälso- och sjukvården bör i större utsträckning hänvisa dem att hantera sina sjukintyg via mina intyg.

Nya intyg till arbetsgivare kommer att lanseras under januari 2020. Mer information kring användandet och hantering kommer att kommuniceras under december.

I denna leverans ingår även uppdatering i Rehabstödet.

Vid frågor angående de nya intygen eller Rehabstödet, kontakta frida.lindh@regionhalland.se

Kontakt: Thelin Anna A RGS VS IT VÅRD, Lindh Frida PSH

Publicerad: 2019-12-02

Senast ändrad: