Direkt till innehållet

Nytt i Hallandskatalogen 25 oktober 2018

Nedan en sammanfattning av förändringarna i denna version.

Enhetstyp (fliken Verksamhet på enheter och funktioner) har kompletterats med en ny kod för verksamheter som bedriver sin verksamhet helt på distans, till exempel digitala mottagningar:

Enhetstyp Används på…
Sjukhus Regionens tre sjukhusbyggnader
Vårdcentral Verksamheter inom Vårdval Halland
(NY!) Distansenhet Verksamheter som bedriver sin vård helt på distans

Vid behov av ändringar i fältet Enhetstyp, lägg ett ärende till Hallandskatalogen via Servicedesk.

Läs mer om Enhetstyp.

En ny Verksamhetskod (fliken Verksamhet på enheter och funktioner) har lagts till:

Verksamhetskod Används på
Centraloperation (Opererande verksamhet) Verksamhet där man planerar, samordnar och utför operationer inom olika kirurgiska områden. Specialistsjuksköterskekompetens inom operationssjukvård krävs.

Samtidigt har nedan koder tagits bort:

Borttagna Verksamhetskoder
Perukmakarverksamhet
Leverkirurgi

Det är verksamhetens kataloguppdaterare som tillsammans med ansvarig chef ser till att rätt verksamhetskoder registreras i Hallandskatalogen.

Läs mer om Verksamhet och Verksamhetskod.

Attributet Befattning (fliken Befattning på personposter) bygger på kodverket för Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) och är ett system för gruppering av arbetsuppgifter.

Följande befattningskoder har ersatts med nya koder i Hallandskatalogen:

Gammal befattning Ny befattning
Skötare, behandlingsarbete​ Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri
​Vårdare, gruppboende Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning
Vårdare, dagverksamhet​ Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning
Vårdbiträde, habiliterg Vårdbiträde/Stödbiträde, funktionsnedsättning
Anhörig-/närståendevårdare Anhörigvårdare

Berörda personposter i Hallandskatalogen har uppdaterats automatiskt med ersättningskoden.

Nedanstående befattningskoder har tagits bort nationellt och finns därmed inte heller längre kvar i Hallandskatalogen:

Borttagen Befattning
Ledning, social verksamh, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade​
Ledning, skola och barnomsorg/förskola​
Undersköterska, habilitering​
Kostrådgivare​
Ingenjör, allmänteknisk​
Måltidspersonal, mottagningskök

Berörda personposter behöver tilldelas en ny Befattning i Hallandskatalogen.

Läs mer om Befattning.

TIPS! Vid behov kan du beställa en kvalitetsrapport som visar vilka personer inom din organisation som behöver kompletteras med ny Befattning (eller annat). Lägg i så fall ett ärende i Servicedesk.

Frågor och funderingar? Lägg ett ärende i Servicedesk!

Publicerad: 2018-10-26

Senast ändrad: